بروزرسانی چهارشنبه - ۲۵ مهر ۱۳۹۷
ویلا
کد ملک: f-258
ویو جنگل
فروش ویلا با متریال عالی در نجارده نوشهر 5000000000 تومان
زمین: 1250 متر بنا: 700 متر 4 خواب 3 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-254
معاوضه می شود
فروش ویلا در ونوش نوشهر 630000000 تومان
زمین: 350 متر بنا: 243 متر 3 خواب 3 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: a13
فروش ویلا در کجور نوشهر 255000000 تومان
زمین: 400 متر بنا: 150 متر 2 خواب 1 سرویس 5 سال ساخت
کد ملک: f-252
ویلا شهرکی
فروش ویلای شهرکی در مزگا نوشهر مازندران 350000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 120 متر 2 خواب 2 سرویس 3 سال ساخت
کد ملک: f-250
ویلا نوساز
فروش ویلای نوساز در شمال مزگا 620000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 205 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: a11
ویلا ییلاقی
فروش ویلا مسکونی در کجور نوشهر مازندران 180000000 تومان
زمین: 254 متر بنا: 155 متر 3 خواب 1 سرویس 1391 سال ساخت
کد ملک: f-245
فروش ویلا شیک در چلندر 500000000 تومان
زمین: 220 متر بنا: 157 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-244
فروش ویلا نوساز نوشهر کوشکسرا 350000000 تومان
زمین: 189 متر بنا: 140 متر 2 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-233
معاوضه می شود
فروش ویلای فلت شیک ونوش نوشهر 400000000 تومان
زمین: 320 متر بنا: 140 متر 2 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-230
فروش ویلای شیک امیرود نوشهر نوساز 360000000 تومان
زمین: 264 متر بنا: 155 متر 2 خواب 1 سرویس 3 سال ساخت
کد ملک: 548
ویلا شهرکی
فروش ویلای دوبلکس شیک شهرکی نوشهر 390000000 تومان
زمین: 250 متر بنا: 20 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: 549
ویلا شهرکی
فروش ویلا شهرک ویو جنگل در ونوش نوشهر 440000000 تومان
زمین: 250 متر بنا: 200 متر 3 خواب 3 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-205
ویلا شهری
فروش ویلا در شهید قدرتی کوچه کوکب نوشهر 900000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 300 متر 3 خواب 2 سرویس 10 سال ساخت
کد ملک: 539
ویلای ارزان
فروش ویلا شوفسکاج نوشهر 220000000 تومان
زمین: 180 متر بنا: 150 متر 2 خواب 2 سرویس 2 سال ساخت
کد ملک: 538
ویلا ارزان
فروش ویلا دوبلکس در سنگتجن نوشهر 220000000 تومان
زمین: 220 متر بنا: 130 متر 2 خواب 1 سرویس 2 سال ساخت
کد ملک: 453
ویلا نوساز
خرید ویلای نوساز در بندپی نوشهر 280000000 تومان
زمین: 225 متر بنا: 165 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-172
معاوضه با تهران
فروش ویلا در شهرک فرهنگیان شمال 550000000 تومان
زمین: 350 متر بنا: 170 متر 2 خواب 3 سرویس 17 سال ساخت
کد ملک: 524
ویلا فلت
فروش ویلا فلت کهنه سرا نوشهر 210000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 140 متر 2 خواب 1 سرویس 8 سال ساخت
کد ملک: 521
ویلا جنگلی
فروش ویلا جنگلی سیسنگان نوشهر 350000000 تومان
زمین: 260 متر بنا: 220 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: 520
ویلا شهرکی
ویلای شیک در ملکار دهکده سبز نوشهر 260000000 تومان
زمین: 220 متر بنا: 170 متر 2 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
کانال املاک مسکن