بروزرسانی چهارشنبه - ۲۵ مهر ۱۳۹۷
ویلا
کد ملک: f-333
شخصی ساز
فروش ویلا نقلی در آبندانک نوشهر 750000000 تومان
زمین: 500 متر بنا: 300 متر 4 خواب 2 سرویس 2 سال ساخت
کد ملک: f-331
فروش ویلا دو طبقه مجزا در دهنو نوشهر 1300000000 تومان
زمین: 470 متر بنا: 360 متر 4 خواب 2 سرویس 11 سال ساخت
کد ملک: f-329
ویلا اقساطی
فروش ویلا دوبلکس شهرکی در نوشهر 490000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 200 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-322
ویلا دو واحده
فروش ویلا با دو واحد مجزا در چالوس 420000000 تومان
زمین: 290 متر بنا: 200 متر 4 خواب 2 سرویس 15 سال ساخت
کد ملک: f-313
ویلا مبله
فروش ویلا فلت در کدیر نوشهر 155000000 تومان
زمین: 200 متر بنا: 110 متر 2 خواب 1 سرویس 3 سال ساخت
کد ملک: f-309
ویلا 4 خوابه
ویلا دوبلکس در رادیو دریا چالوس 830000000 تومان
زمین: 400 متر بنا: 220 متر 4 خواب 1 سرویس 12 سال ساخت
کد ملک: f-307
ویلا شهرکی
فروش ویلا چهار خوابه لتینگان نوشهر 700000000 تومان
زمین: 305 متر بنا: 200 متر 4 خواب 1 سرویس 4 سال ساخت
کد ملک: f-305
فروش ویلا دو خوابه در ونوش نوشهر 380000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 120 متر 2 خواب 2 سرویس 12 سال ساخت
کد ملک: f-303
ویلا لوکس
فروش ویلا در یکتاسرا نوشهر 400000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 130 متر 4 خواب 4 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-300
فروش ویلا دوبلکس در ملکار نوشهر 270000000 تومان
زمین: 200 متر بنا: 120 متر 2 خواب 2 سرویس 5 سال ساخت
کد ملک: f-292
ویلا مبله
فروش ویلا مبله در سی سنگان نوشهر 265000000 تومان
زمین: 252 متر بنا: 100 متر 2 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-291
ویلا لوکس
فروش ویلا در شمع جاران نوشهر 750000000 تومان
زمین: 414 متر بنا: 271 متر 5 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-286
ویلا نوساز
فروش ویلا نوساز ملاکلا نوشهر 680000000 تومان
زمین: 385 متر بنا: 220 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-284
ویلا ارزان
فروش ویلا در رادیو دریا چالوس 270000000 تومان
زمین: 400 متر بنا: 110 متر 1 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-282
ویلا ساحلی
فروش ویلا در سی سنگان نوشهر 1100000000 تومان
زمین: 500 متر بنا: 300 متر 3 خواب 2 سرویس 6 سال ساخت
کد ملک: f-278
ویلا نوساز
فروش ویلا در خیرود نوشهر 450000000 تومان
زمین: 260 متر بنا: 160 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-274
فروش ویلا لوکس در سی سنگان 550000000 تومان
زمین: 250 متر بنا: 209 متر 3 خواب 1 سرویس 4 سال ساخت
کد ملک: f-268
فروش ویلا لوکس در ونوش 810000000 تومان
زمین: 265 متر بنا: 240 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: a22
فروش ویلا در نخ شمال نوشهر 490000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 225 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-261
معاوضه با تهران
فروش ویلا در درزیکلا نوشهر 850000000 تومان
زمین: 320 متر بنا: 170 متر 4 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
کانال املاک مسکن