بروزرسانی چهارشنبه، ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
معرفی اجمالی ملک

فروش زمین جهت آپارتمان سازی در نوشهر خیابان پرواز
زمین مورد نظر کاربری مسکونی و جواز دو طبقه روی پیلوت دارد 4 واحده
چنانچه اگه بخواهید جواز را تغییر دهید یک طبقه بالاتر قابل اصلاح است جواز ساخت
جهت جغرافیای زمین شرقی غربی است
فاصله تا مرکز شهر 2 کیلومتر
فاصله تا دریا 700 متر
کوچه 8 متری
مساحت زمین 280 متر مربع
قیمت 200.000.0000 میلیون تومان

امکانات فنی ملک
جواز ساخت
آب
نگهبانی
آسانسور
برچسب ها
املاک مشابه
کد ملک: f-547
فروش زمین بر اصلی کمربندی 4800000000 تومان
زمین: ۸۰۰۰ متر کاربری: مالکیت: بنچاق
کد ملک: f-548
فروش زمین نوشهر داخل شهرک با نگهبانی 110000000 تومان
زمین: ۲۶۰ متر کاربری: مالکیت: شورایی
کد ملک: f-538
دارای جواز ساخت
فروش زمین ویو جنگل خیرود کنار نوشهر 500000000 تومان
زمین: 757 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ
کد ملک: f-535
فروش زمین 500 متری قیمت مناسب در شمال 125000000 تومان
زمین: 500 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شورایی
کد ملک: 0083
فروش زمین کوچه نسترن نیرنگ نوشهر 130000000 تومان
زمین: 260 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شورایی
کد ملک: 0093
خرید یک قطعه زمین 200 متری خیرسر شمال 80000000 تومان
زمین: 200 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شورایی
کد ملک: 0092
فروش زمین هفت تیر نوشهر 250 متری 185000000 تومان
زمین: 250 متر کاربری: مسکونی مالکیت: بنچاق
کد ملک: 0091
جهت آپارتمان سازی
فروش زمین 200 متری بافت فرسوده شهر 300000000 تومان
زمین: 200 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ
کد ملک: 0099
زمین مسکونی
فروش زمین تازه آباد قطعه کوچک 45000000 تومان
زمین: 140 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شورایی
کد ملک: f-526
زمین تجاری
فروش زمین کمربندی نوشهر 400000000 تومان
زمین: 430 متر کاربری: مالکیت: فاقد سند
کد ملک: 0045
معاوضه با تهران
زمین فروشی ارزان در کمربندی نوشهر 500000000 تومان
زمین: 3000 متر کاربری: ندارد مالکیت: شش دانگ
کد ملک: 010
فروش زمین در هچیرود 320000000 تومان
زمین: 1000 متر کاربری: مسکونی مالکیت: فاقد سند
کد ملک: 453
فروش زمین در نیرنگ نوشهر 180000000 تومان
زمین: 460 متر کاربری: مالکیت: شورایی
کد ملک: 0067
معاوضه با نوشهر
فروش زمین در دوستگر چالوس 120000000 تومان
زمین: 240 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ
کد ملک: 490
فروش زمین کشاورزی در نوشهر الجواد 240000000 تومان
زمین: 3000 متر کاربری: کشاورزی مالکیت: فاقد سند
کد ملک: 07
معاوضه با تهران
فروش زمین ساحلی دریا بیشه نوشهر 5600000000 تومان
زمین: 4000 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ
کد ملک: 0047
معاوضه با آپارتمان
فروش زمین در بلوار شهید خیریان نوشهر شمال 300000000 تومان
زمین: 290 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ
کد ملک: 06
فروش زمین جهت شهرک سازی در نوشهر 1100000000 تومان
زمین: 4000 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ
کد ملک: 447
معاوضه با تهران
فروش زمین ویو جنگل در نی رنگ نوشهر 180000000 تومان
زمین: 598 متر کاربری: مسکونی مالکیت: سند مشاء
کد ملک: 1002
زمین ارزان
فروش زمین ارزان در شمال سنگتجن 45000000 تومان
زمین: 200 متر کاربری: مسکونی مالکیت: فاقد سند
کد ملک: 194
زمین تجاری
زمین تجاری جهت ساخت فروشگاه در چالوس 3000000000 تومان
زمین: 1000 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ
کد ملک: 593
معاوضه با ویلایی
فروش زمین کوچه آفتاب بلوار خیریان نوشهر 324000000 تومان
زمین: 360 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ
کد ملک: 596
معاوضه با آپارتمان
فروش زمین در کریم آباد امام رود 110000000 تومان
زمین: 300 متر کاربری: مسکونی مالکیت: فاقد سند
کد ملک: کوک
معاوضه با نوشهر
فروش زمین در سنگتجن نوشهر 130000000 تومان
زمین: 500 متر کاربری: مسکونی مالکیت: فاقد سند
کد ملک: 0029
فروش زمین پردیس نوشهر کوچه مخابرات 102000000 تومان
زمین: 225 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شورایی
کد ملک: 137
زمین ارزان
فروش زمین در شمال سنگتجن 54000000 تومان
زمین: 217 متر کاربری: مسکونی مالکیت: فاقد سند
کد ملک: 587
معاوضه با تهران
فروش زمین شهرک سازی در نوشهر شمال 1100000000 تومان
زمین: 5500 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ
کد ملک: 586
معاوضه با تهران
خرید زمین ساحلی در ملکار نوشهر 1400000000 تومان
زمین: 1500 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ
کد ملک: 594
معاوضه با تهران
فروش زمین برکمربندی نوشهر چالوس 2500000000 تومان
زمین: 5000 متر کاربری: مسکونی مالکیت: فاقد سند
کد ملک: 05
معاوضه با نوشهر
فروش زمین با کاربری مسکونی در متل قو 600000000 تومان
زمین: 2000 متر کاربری: مسکونی مالکیت: فاقد سند
کد ملک: 1003
معاوضه با آپارتمان
خرید و فروش زمین در تازه آباد نوشهر 110000000 تومان
زمین: 240 متر کاربری: مسکونی مالکیت: فاقد سند
کد ملک: 262
دارای جواز ساخت
فروش زمین دارای مجوز ساخت در سنگتجن 104000000 تومان
زمین: 380 متر کاربری: مسکونی مالکیت: فاقد سند
کد ملک: 0044
معاوضه با آپارتمان
فروش زمین در خیابان پرواز نوشهر 200000000 تومان
زمین: 280 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ
کد ملک: 169
معاوضه با تهران
فروش زمین شهرک نیاوران نوشهر 320000000 تومان
زمین: 590 متر کاربری: مسکونی مالکیت: سند مشاء
کد ملک: 511
فروش سوله
فروش سوله در باباطاهر نوشهر بر اصلی 750000000 تومان
زمین: 250 متر کاربری: تجاری مالکیت: فاقد سند
کد ملک: 602
فروش زمین در هفت تیر نوشهر 110000000 تومان
زمین: 200 متر متر کاربری: مسکونی مالکیت: فاقد سند
کد ملک: 1001
زمین ارزان
زمین ارزان در سنگتجن نوشهر شمال 37000000 تومان
زمین: 150 متر کاربری: مسکونی مالکیت: فاقد سند
کد ملک: 0046
معاوضه با تهران
تهاتر زمین در بندپی نوشهر با تهران 200000000 تومان
زمین: 400 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ
کد ملک: کوک1
فروش زمین در کوچه ترنج نوشهر 408000000 تومان
زمین: 511 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ
کد ملک: 584
زمین تجاری
فروش زمین تجاری در عباس آباد 4200000000 تومان
زمین: 5150 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ
کد ملک: 0
معاوضه با تهران
فروش زمین 5000 هزار متری در کلارآباد 1500000000 تومان
زمین: 5000 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ
کد ملک: کوک
معاوضه با نوشهر
زمین فروشی در تازه اباد نوشهر 90000000 تومان
زمین: 201 متر کاربری: مسکونی مالکیت: بنچاق
کد ملک: f-507
زمین تجاری
1260mزمین تجاری براتوبان اصلی سنددار 1900000000 تومان
زمین: 1260 متر کاربری: مالکیت: شش دانگ
کد ملک: 524
خرید و فروش زمین در امام رود 230000000 تومان
زمین: 230 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ
کد ملک: 500
معاوضه با نوشهر
فروش زمین در شهرک نیرو انتظامی در نوشهر 75000000 تومان
زمین: 500 متر کاربری: جلگه جنگلی مالکیت: فاقد سند
کد ملک: 193
معاوضه با نوشهر
فروش زمین باغ بزرگ در نوشهر 950000000 تومان
زمین: 5000 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ
کد ملک: 447
فروش زمین چسبیده به جنگل در نوشهر 160000000 تومان
زمین: 598 متر کاربری: مسکونی مالکیت: سند مشاء
کد ملک: f-497
زمین215متری با جواز ساخت سه طبقه درتازه اباد نوشهر 80000000 تومان
زمین: 215 متر کاربری: مالکیت: شورایی
کد ملک: 00
فروش زمین در شهرک نیاوران نوشهر 260000000 تومان
زمین: 512 متر کاربری: مسکونی مالکیت: سند مشاء
کد ملک: 09
زمین ساحلی
فروش زمین هکتاری ساحلی در نوشهر 10000000000 تومان
زمین: 10000 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ
کد ملک: f-508
زمین شهرکی
فروش زمین چسبیده به جنگل شهرک فرهنگیان نوشهر 455000000 تومان
زمین: 700 متر کاربری: مسکونی مالکیت: سند مشاء
کد ملک: f-518
فروش زمین کوچه نارون بین چالوس نوشهر 170000000 تومان
زمین: 256 متر کاربری: مسکونی مالکیت: بنچاق
کد ملک: 330
معاوضه با تهران
فروش زمین داخل شهرک نوشهر بندپی 225000000 تومان
زمین: 450 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ
کد ملک: 607
معاوضه میشود
فروش زمین با سند مالکیت تازه آباد نوشهر 125000000 تومان
زمین: 234 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ
کد ملک: f-491
زمین شهرکی
فروش زمین شهرک فرهنگبان نوشهر 110000000 تومان
زمین: 175 متر کاربری: مسکونی مالکیت: سند مشاء
کد ملک: h1
زمین ارزان
فروش زمین ارزان نوشهر سنگتجن 45000000 تومان
زمین: 164 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شورایی
کد ملک: 605
معاوضه با تهران
فروش زمین کوچه کانال شهید بخشی نوشهر 410000000 تومان
زمین: 320 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ
کد ملک: 0089
معاوضه با ویلا
فروش زمین 4000 هزار متری در چلک نوشهر 490000000 تومان
زمین: 4000 متر کاربری: جنگل جلگه ایی مالکیت: فاقد سند
کد ملک: 601
فروش زمین 1100 متری در کوچه کشاورز نی رنگ 385000000 تومان
زمین: 1100 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ
کد ملک: 600
معاوضه با تهران
فروش زمین در خیرسر نوشهر تجاری 180000000 تومان
زمین: 201 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ
کد ملک: 599
زمین شهرکی
فروش زمین شهرک گیسوم بندپی نوشهر 126000000 تومان
زمین: 252 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ
کد ملک: 102
معاوضه با تهران
فروش زمین ساحلی در رادیو دریا چالوس 712000000 تومان
زمین: 419 متر کاربری: هتل آپارتمان مالکیت: شش دانگ