بروزرسانی چهارشنبه، ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
معرفی اجمالی ملک

این زمین کاملا چسبید به جنگل و مشرف به دریا است
بالای کوه چشم اندار عالی و موقعیت ویلا سازی دارد
757متر زمین
با سند
خیرودکنار
دید کامل دریا جنگل
سند شش دانگ
کاربری مسکونی
جهت شمال جنوبی
ابعاد زمین مستطیل شکل
دور دیور محسور شده
دارای جواز ساخت
دو طبقه روی پیلوت
300 متر جواز دارد
در سه طبقه
آب برق گاز تلفن
کوچه 8 متری
زمین دو کله

امکانات فنی ملک
تلفن
گاز
برق
آب
داخل بافت
برچسب ها
املاک مشابه
کد ملک: f-547
فروش زمین بر اصلی کمربندی 4800000000 تومان
زمین: ۸۰۰۰ متر کاربری: مالکیت: بنچاق
کد ملک: f-548
فروش زمین نوشهر داخل شهرک با نگهبانی 110000000 تومان
زمین: ۲۶۰ متر کاربری: مالکیت: شورایی
کد ملک: f-538
دارای جواز ساخت
فروش زمین ویو جنگل خیرود کنار نوشهر 500000000 تومان
زمین: 757 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ
کد ملک: f-535
فروش زمین 500 متری قیمت مناسب در شمال 125000000 تومان
زمین: 500 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شورایی
کد ملک: 0083
فروش زمین کوچه نسترن نیرنگ نوشهر 130000000 تومان
زمین: 260 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شورایی
کد ملک: 0093
خرید یک قطعه زمین 200 متری خیرسر شمال 80000000 تومان
زمین: 200 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شورایی
کد ملک: 0092
فروش زمین هفت تیر نوشهر 250 متری 185000000 تومان
زمین: 250 متر کاربری: مسکونی مالکیت: بنچاق
کد ملک: 0091
جهت آپارتمان سازی
فروش زمین 200 متری بافت فرسوده شهر 300000000 تومان
زمین: 200 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ
کد ملک: 0099
زمین مسکونی
فروش زمین تازه آباد قطعه کوچک 45000000 تومان
زمین: 140 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شورایی
کد ملک: f-526
زمین تجاری
فروش زمین کمربندی نوشهر 400000000 تومان
زمین: 430 متر کاربری: مالکیت: فاقد سند
کد ملک: 0045
معاوضه با تهران
زمین فروشی ارزان در کمربندی نوشهر 500000000 تومان
زمین: 3000 متر کاربری: ندارد مالکیت: شش دانگ
کد ملک: 010
فروش زمین در هچیرود 320000000 تومان
زمین: 1000 متر کاربری: مسکونی مالکیت: فاقد سند
کد ملک: 453
فروش زمین در نیرنگ نوشهر 180000000 تومان
زمین: 460 متر کاربری: مالکیت: شورایی
کد ملک: 0067
معاوضه با نوشهر
فروش زمین در دوستگر چالوس 120000000 تومان
زمین: 240 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ
کد ملک: 490
فروش زمین کشاورزی در نوشهر الجواد 240000000 تومان
زمین: 3000 متر کاربری: کشاورزی مالکیت: فاقد سند
کد ملک: 07
معاوضه با تهران
فروش زمین ساحلی دریا بیشه نوشهر 5600000000 تومان
زمین: 4000 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ
کد ملک: 0047
معاوضه با آپارتمان
فروش زمین در بلوار شهید خیریان نوشهر شمال 300000000 تومان
زمین: 290 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ
کد ملک: 06
فروش زمین جهت شهرک سازی در نوشهر 1100000000 تومان
زمین: 4000 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ
کد ملک: 447
معاوضه با تهران
فروش زمین ویو جنگل در نی رنگ نوشهر 180000000 تومان
زمین: 598 متر کاربری: مسکونی مالکیت: سند مشاء
کد ملک: 1002
زمین ارزان
فروش زمین ارزان در شمال سنگتجن 45000000 تومان
زمین: 200 متر کاربری: مسکونی مالکیت: فاقد سند
کد ملک: 194
زمین تجاری
زمین تجاری جهت ساخت فروشگاه در چالوس 3000000000 تومان
زمین: 1000 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ
کد ملک: 593
معاوضه با ویلایی
فروش زمین کوچه آفتاب بلوار خیریان نوشهر 324000000 تومان
زمین: 360 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ
کد ملک: 596
معاوضه با آپارتمان
فروش زمین در کریم آباد امام رود 110000000 تومان
زمین: 300 متر کاربری: مسکونی مالکیت: فاقد سند
کد ملک: کوک
معاوضه با نوشهر
فروش زمین در سنگتجن نوشهر 130000000 تومان
زمین: 500 متر کاربری: مسکونی مالکیت: فاقد سند
کد ملک: 0029
فروش زمین پردیس نوشهر کوچه مخابرات 102000000 تومان
زمین: 225 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شورایی
کد ملک: 137
زمین ارزان
فروش زمین در شمال سنگتجن 54000000 تومان
زمین: 217 متر کاربری: مسکونی مالکیت: فاقد سند
کد ملک: 587
معاوضه با تهران
فروش زمین شهرک سازی در نوشهر شمال 1100000000 تومان
زمین: 5500 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ
کد ملک: 586
معاوضه با تهران
خرید زمین ساحلی در ملکار نوشهر 1400000000 تومان
زمین: 1500 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ
کد ملک: 594
معاوضه با تهران
فروش زمین برکمربندی نوشهر چالوس 2500000000 تومان
زمین: 5000 متر کاربری: مسکونی مالکیت: فاقد سند
کد ملک: 05
معاوضه با نوشهر
فروش زمین با کاربری مسکونی در متل قو 600000000 تومان
زمین: 2000 متر کاربری: مسکونی مالکیت: فاقد سند
کد ملک: 1003
معاوضه با آپارتمان
خرید و فروش زمین در تازه آباد نوشهر 110000000 تومان
زمین: 240 متر کاربری: مسکونی مالکیت: فاقد سند
کد ملک: 262
دارای جواز ساخت
فروش زمین دارای مجوز ساخت در سنگتجن 104000000 تومان
زمین: 380 متر کاربری: مسکونی مالکیت: فاقد سند
کد ملک: 0044
معاوضه با آپارتمان
فروش زمین در خیابان پرواز نوشهر 200000000 تومان
زمین: 280 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ
کد ملک: 169
معاوضه با تهران
فروش زمین شهرک نیاوران نوشهر 320000000 تومان
زمین: 590 متر کاربری: مسکونی مالکیت: سند مشاء
کد ملک: 511
فروش سوله
فروش سوله در باباطاهر نوشهر بر اصلی 750000000 تومان
زمین: 250 متر کاربری: تجاری مالکیت: فاقد سند
کد ملک: 602
فروش زمین در هفت تیر نوشهر 110000000 تومان
زمین: 200 متر متر کاربری: مسکونی مالکیت: فاقد سند
کد ملک: 1001
زمین ارزان
زمین ارزان در سنگتجن نوشهر شمال 37000000 تومان
زمین: 150 متر کاربری: مسکونی مالکیت: فاقد سند
کد ملک: 0046
معاوضه با تهران
تهاتر زمین در بندپی نوشهر با تهران 200000000 تومان
زمین: 400 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ
کد ملک: کوک1
فروش زمین در کوچه ترنج نوشهر 408000000 تومان
زمین: 511 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ
کد ملک: 584
زمین تجاری
فروش زمین تجاری در عباس آباد 4200000000 تومان
زمین: 5150 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ
کد ملک: 0
معاوضه با تهران
فروش زمین 5000 هزار متری در کلارآباد 1500000000 تومان
زمین: 5000 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ
کد ملک: کوک
معاوضه با نوشهر
زمین فروشی در تازه اباد نوشهر 90000000 تومان
زمین: 201 متر کاربری: مسکونی مالکیت: بنچاق
کد ملک: f-507
زمین تجاری
1260mزمین تجاری براتوبان اصلی سنددار 1900000000 تومان
زمین: 1260 متر کاربری: مالکیت: شش دانگ
کد ملک: 524
خرید و فروش زمین در امام رود 230000000 تومان
زمین: 230 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ
کد ملک: 500
معاوضه با نوشهر
فروش زمین در شهرک نیرو انتظامی در نوشهر 75000000 تومان
زمین: 500 متر کاربری: جلگه جنگلی مالکیت: فاقد سند
کد ملک: 193
معاوضه با نوشهر
فروش زمین باغ بزرگ در نوشهر 950000000 تومان
زمین: 5000 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ
کد ملک: 447
فروش زمین چسبیده به جنگل در نوشهر 160000000 تومان
زمین: 598 متر کاربری: مسکونی مالکیت: سند مشاء
کد ملک: f-497
زمین215متری با جواز ساخت سه طبقه درتازه اباد نوشهر 80000000 تومان
زمین: 215 متر کاربری: مالکیت: شورایی
کد ملک: 00
فروش زمین در شهرک نیاوران نوشهر 260000000 تومان
زمین: 512 متر کاربری: مسکونی مالکیت: سند مشاء
کد ملک: 09
زمین ساحلی
فروش زمین هکتاری ساحلی در نوشهر 10000000000 تومان
زمین: 10000 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ
کد ملک: f-508
زمین شهرکی
فروش زمین چسبیده به جنگل شهرک فرهنگیان نوشهر 455000000 تومان
زمین: 700 متر کاربری: مسکونی مالکیت: سند مشاء
کد ملک: f-518
فروش زمین کوچه نارون بین چالوس نوشهر 170000000 تومان
زمین: 256 متر کاربری: مسکونی مالکیت: بنچاق
کد ملک: 330
معاوضه با تهران
فروش زمین داخل شهرک نوشهر بندپی 225000000 تومان
زمین: 450 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ
کد ملک: 607
معاوضه میشود
فروش زمین با سند مالکیت تازه آباد نوشهر 125000000 تومان
زمین: 234 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ
کد ملک: f-491
زمین شهرکی
فروش زمین شهرک فرهنگبان نوشهر 110000000 تومان
زمین: 175 متر کاربری: مسکونی مالکیت: سند مشاء
کد ملک: h1
زمین ارزان
فروش زمین ارزان نوشهر سنگتجن 45000000 تومان
زمین: 164 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شورایی
کد ملک: 605
معاوضه با تهران
فروش زمین کوچه کانال شهید بخشی نوشهر 410000000 تومان
زمین: 320 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ
کد ملک: 0089
معاوضه با ویلا
فروش زمین 4000 هزار متری در چلک نوشهر 490000000 تومان
زمین: 4000 متر کاربری: جنگل جلگه ایی مالکیت: فاقد سند
کد ملک: 601
فروش زمین 1100 متری در کوچه کشاورز نی رنگ 385000000 تومان
زمین: 1100 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ
کد ملک: 600
معاوضه با تهران
فروش زمین در خیرسر نوشهر تجاری 180000000 تومان
زمین: 201 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ
کد ملک: 599
زمین شهرکی
فروش زمین شهرک گیسوم بندپی نوشهر 126000000 تومان
زمین: 252 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ
کد ملک: 102
معاوضه با تهران
فروش زمین ساحلی در رادیو دریا چالوس 712000000 تومان
زمین: 419 متر کاربری: هتل آپارتمان مالکیت: شش دانگ