بروزرسانی سه شنبه، ۲۰ آذر ۱۳۹۷
زمین
کد ملک: 586
معاوضه با تهران
خرید زمین ساحلی در ملکار نوشهر 1400000000 تومان
زمین: 1500 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ
کد ملک: 07
معاوضه با تهران
فروش زمین ساحلی دریا بیشه نوشهر 5600000000 تومان
زمین: 4000 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ
کد ملک: 330
معاوضه با تهران
فروش زمین داخل شهرک نوشهر بندپی 225000000 تومان
زمین: 450 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ
کد ملک: 06
فروش زمین جهت شهرک سازی در نوشهر 1100000000 تومان
زمین: 4000 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ
کد ملک: f-126
معاوضه با نوشهر
فروش زمین با کاربری مسکونی در متل قو 600000000 تومان
زمین: 2000 متر کاربری: مسکونی مالکیت: فاقد سند
کد ملک: 587
معاوضه با تهران
فروش زمین شهرک سازی در نوشهر شمال 1100000000 تومان
زمین: 5500 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ
کد ملک: 0
معاوضه با تهران
فروش زمین 5000 هزار متری در کلارآباد 1500000000 تومان
زمین: 5000 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ
کد ملک: 490
فروش زمین کشاورزی در نوشهر الجواد 240000000 تومان
زمین: 3000 متر کاربری: کشاورزی مالکیت: فاقد سند
کد ملک: f-82
فروش زمین چسبیده به جنگل در نوشهر 240000000 تومان
زمین: 598 متر کاربری: مسکونی مالکیت: سند مشاء
کد ملک: 524
خرید و فروش زمین در امام رود 230000000 تومان
زمین: 230 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ
کد ملک: f-80
معاوضه با نوشهر
فروش زمین در شهرک نیرو انتظامی در نوشهر 150000000 تومان
زمین: 500 متر کاربری: جلگه جنگلی مالکیت: شورایی
کد ملک: f-73
معاوضه با نوشهر
فروش زمین باغ بزرگ در نوشهر 1600000000 تومان
زمین: 5000 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ
کد ملک: 453
فروش زمین در نیرنگ نوشهر 180000000 تومان
زمین: 460 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شورایی
کد ملک: f-71
زمین شهرکی
فروش زمین در شهرک نیاوران نوشهر 400000000 تومان
زمین: 512 متر کاربری: مسکونی مالکیت: سند مشاء

کانال املاک مسکن