بروزرسانی سه شنبه، ۲۰ آذر ۱۳۹۷
ویلا
کد ملک: f-172
معاوضه با تهران
فروش ویلا در شهرک فرهنگیان شمال 550000000 تومان
زمین: 350 متر بنا: 170 متر 2 خواب 3 سرویس 17 سال ساخت
کد ملک: f-169
ویلا فلت
فروش ویلا فلت کهنه سرا نوشهر 350000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 140 متر 2 خواب 1 سرویس 8 سال ساخت
کد ملک: 521
ویلا جنگلی
فروش ویلا جنگلی سیسنگان نوشهر 350000000 تومان
زمین: 260 متر بنا: 220 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: 520
ویلا شهرکی
ویلای شیک در ملکار دهکده سبز نوشهر 460000000 تومان
زمین: 220 متر بنا: 170 متر 2 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-150
ویلای نیمه ساخته در نوشهر خیابان فرمانداری 320000000 تومان
زمین: 220 متر بنا: 105 متر 2 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: 012
ویلا ساحلی
ویلای ساحلی در مزگا نوشهر 2200000000 تومان
زمین: 1000 متر بنا: 300 متر 3 خواب 2 سرویس 8 سال ساخت
کد ملک: f-125
فروش ویلا در مزگاه کلاگر 500000000 تومان
زمین: 200 متر بنا: 190 متر 2 خواب 1 سرویس 5 سال ساخت
کد ملک: f-118
ویلا جنگلی
خرید ویلا در شمال مزگاه نوشهر 2100000000 تومان
زمین: 2700 متر بنا: 130 متر 2 خواب 1 سرویس 8 سال ساخت
کد ملک: 509
فروش ویلا در ملکار حمزه ده شمال نوشهر 630000000 تومان
زمین: 270 متر بنا: 220 متر 3 خواب 3 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: 716
فروش ویلا در نوشهر در لتینگان 730000000 تومان
زمین: 400 متر بنا: 360 متر 3 خواب 2 سرویس 4 سال ساخت
کد ملک: f-102
ویلا فروشی در مزگاه نوشهر 620000000 تومان
زمین: 250 متر بنا: 175 متر 3 خواب 1 سرویس 2 سال ساخت
کد ملک: f-100
فروش ویلای شیک در منطقه مزگاه نوشهر 760000000 تومان
زمین: 267 متر بنا: 260 متر 4 خواب 2 سرویس 2 سال ساخت
کد ملک: f-98
فروش ویلای ساحلی در نوشهر 25000000000 تومان
زمین: 9000 متر بنا: 170 متر 5 خواب 3 سرویس 2 سال ساخت
کد ملک: f-97
معاوضه با تهران
فروش ویلای ساحلی در چلندر نوشهر 2900000000 تومان
زمین: 500 متر بنا: 320 متر 3 خواب 3 سرویس 3 سال ساخت
کد ملک: f-96
معاوضه میشود
فروش ویلا در کشکسرای نوشهر 450000000 تومان
زمین: 303 متر بنا: 186 متر 3 خواب 2 سرویس 9 سال ساخت
کد ملک: f-94
ویلا فروشی در شمال لتینگان ویو جنگل 550000000 تومان
زمین: 243 متر بنا: 180 متر 3 خواب 3 سرویس 2 سال ساخت
کد ملک: f-92
ویلا فروشی در انارور داخل شهرک نوشهر 520000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 216 متر 3 خواب 2 سرویس 3 سال ساخت
کد ملک: f-91
فروش ویلای روستایی و بومی در نوشهر 180000000 تومان
زمین: 110 متر بنا: 130 متر 2 خواب 1 سرویس 8 سال ساخت
کد ملک: 407
معاوضه با نوشهر
فروش ویلای ییلاقی در منطقه کجور نوشهر 550000000 تومان
زمین: 2000 متر بنا: 135 متر 2 خواب 1 سرویس 14 سال ساخت

کانال املاک مسکن